Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Uvoľňovanie opatrení s platnosťou od 20.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva pristúpil od stredy 20. mája 2020 vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.
Služby mesta Piešťany na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany zo dňa 19.05.2020 otvárajú:
celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE!!!!!

Dňa 19.-20. mája 2020 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná I. aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Doplnenie opatrení s platnosťou od 14.05.2020 - otváranie detských ihrísk

Opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení (detské ihriská), avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú: celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Kvetinová predajňa - otváracia doba

Oznamujeme občanom, že kvetinová predajňa na Bratislavskej ceste je otvorená v čase od 8,30 hod. do 17,00 hod.celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušený predaj letničiek

Oznamujeme občanom, že od 11.05.2020 /pondelok/ je dočasne prerušený predaj letničiek a výpestkov v záhrade "KANADA" na Vrbovskej ulici v Piešťanoch až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIA

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
doplnenie s platnosťou od 06.05.2020
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Workoutové ihrisko

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa nevzťahuje na workoutové ihrisko a cvičebné prvky v exteriéri nakoľko nejde o telovýchovno- športové zariadenie podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil na základe záverov z rokovania
Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j)
zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktoré mení
nasledovne: celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 OPATRENIA - Cintoríny

Pietne služby(pohrebné a cintorínske služby, kvetinová predajňa)

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 OPATRENIA - Zberný dvor

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OTVORENIE TRHOVISKA CENTRUM a TRHOVISKA KOCKA

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

KVETINOVÁ PREDAJŇA - dočasná zmena otváracích hodín

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám dočasnú zmenu otváracích hodín kvetinovej predajne na cintoríne na Bratislavskej ceste 104. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - uzatvorenie Zberného dvora počas Veľkonočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 10.04.2020 /piatok/ do 13.04.2020 /pondelok/ bude Zberný dvor zatvorený.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Našiel sa detský ruksak

Milí rodičia, pri rozoberaní mobilnej ľadovej plochy /OD PRIOR/ sa našiel detský ruksak. Ak Vám chýba, volajte na tel. číslo 0911/767 326. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

PREDAJ LETNIČIEK - Skleníkové hospodárstvo SMP

Služby mesta Piešťany od 30.03.2020 ponúkajú na predaj muškáty (vzpriamené, ťahavé) a begónie. Výdajné miesto je na skleníkovom hospodárstve SMP – Vrbovská ulica 4862, objednávky na tel. č.: 033 77 249 81, 0911 961 004. Sortiment letničiek bude v predaji od 14.04.2020, pri väčšom odbere odporúčame priniesť vlastné prepravky.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OTVORENÝ ZBERNÝ DVOR

Z dôvodu opatrení ÚKŠ zo dňa 28.03.2020 je Zberný dvor dňom 30.03.2020 otvorený aj pre verejnosť.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UZATVORENIE PREVÁDZKY ZBERNÉHO DVORA PRE VEREJNOSŤ!!!

Na základe aktualizácie usmernenia k nakladaniu s odpadom v súvislosti s COVID-19 Ministerstvo životného prostredia usmernilo prevádzkovanie zberných dvorov. Obmedzenia súvisia s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie k predaju a vydávaniu parkovacích kariet

Predaj parkovacích kariet prebieha na adrese: Služby mesta Piešťany, Valová 44, Piešťany v obmedzenom režime. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE - ZRUŠENIE STROJNÉHO ČISTENIA

V súvislosti so vzniknutou situáciou a preventívnymi opatreniami proti koronavírusu oznamujeme občanom, že strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch, ktoré sa malo uskutočniť podľa zverejneného harmonogramu od 14 KT, sa odkladá. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové - doplnené opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Na základe opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Piešťany dňa 15. 3. 2020 a v zmysle opatrení Krízového štábu vlády SR zo dňa 15. 3. 2020 v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 Služby mesta Piešťany prijímajú nasledovné opatrenia s platnosťou od 16. 03. 2020 celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Služby obyvateľom: celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia a o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE! Strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch

V nižšie uvedených termínoch budú Služby mesta Piešťany vykonávať strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste. Prosíme občanov, aby odparkovali svoje motorové vozidlá a tak prispeli k rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu vyčisteniu nášho mesta celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvoz vianočných stromčekov

Služby mesta Piešťany začali dňom 06.01.2020 zabezpečovať odvoz použitých vianočných stromčekov. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - kvetinová predajňa a pohrebná služba otváracia doba

Oznamujeme občanom, že dňa 16.12.2019 /pondelok/ bude kvetinová predajňa a pohrebná služba na cintoríne na Bratislavskej ceste z technických príčin otvorená len do 13,00 hod.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Zberný dvor otváracia doba

Oznamujeme všetkým občanom, že dňa 16.12.2019 /pondelok/ bude Zberný dvor z technických príčin otvorený len do 13,00 hod. a v dňoch 27.12.-28.12.2019 bude Zberný dvor zatvorený.

celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OTVORENIE MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY

Oznamujeme všetkým rodičom a detičkám, že dňa 06.12.2019 /piatok/ od 13,00 hod. otvárame mobilnú ľadovú plochu pred OD Prior na ulici A. Hlinku. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Svietiaca fontána opäť funguje

Milí obyvatelia mesta Piešťany,
fontána, ktorá bola 22.11.2019 o 16,30 hod. slávnostne rozsvietená spolu s ďalšou výzdobou vydržala vo funkčnom stave iba 24 hodín.
Nezodpovední rodičia, ktorí púšťali svoje ratolesti priamo do svietiacej fontány, z ktorej si urobili detské ihrisko, si neuvedomovali dôsledky. Týmto nezodpovedným konaním sa výzdoba poškodila a boli sme nútení ju vypnúť od elektrickej energie.
celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

SMUTNÝ KONIEC JEDNEJ VÝZDOBY

Nadšenie pracovníkov Služieb mesta Piešťany, ale aj mnohých ľudí, ktorí si stihli pozrieť túto netradičnú vianočnú dekoráciu vyprchalo veľmi rýchlo. Práca ľudí i hodnota majetku vyšla naprázdno. To časté opakovanie niektorých občanov „žijete z našich daní“ dopĺňam – „aj toto bolo z daní občanov“. Na jednej strane práca, nadšenie nad skrášlením mesta, na druhej egoistické ponímanie zábavy pod elektrickým napätím.
To naozaj musí byť pri všetkom detailný manuál, na čo slúži vianočná výzdoba? Že vianočná výzdoba nie je detské ihrisko a už vonkoncom taká výzdoba, ktorá svieti vďaka elektrickej energii. Že tam behajú deti bez dozoru rodičov, ktorým to nemá kto momentálne zakázať ešte chápeme. Ale že za významnej asistencie rodičov ich deti predvádzajú hru v objekte slúžiacom na iné účely, je nepochopiteľné. A slovíčko „nerozumní ľudia“ sa mi zdá v tomto prípade príliš slabé.
celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - parkovisko na Nálepkovej ulici

V termíne od 11.11.2019 budú Služby mesta Piešťany prostredníctvom dodávateľskej firmy na parkovisku Nálepkova v Piešťanoch realizovať úpravu povrchu vozovky na časti parkoviska, a to odfrézovanie a pokládku asfalto-betónu a následne bude realizované osadenie nového rampového systému. Predpokladaný termín realizácie je 2.týždne, t.j. do 25.11.2019. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná